Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Chrzanów
Strona główna
Władze oddziału
Plan wycieczek
Dokumenty Oddziału
Koło Grodzkie
Koło Fablok
Koło Nafta
Koło Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Komisja Turystyki Młodzieżowej
Komisja Turystyki Kolarskiej
TRW GOT PTTK
Odznaka "Turysta Ziemi Chrzanowskiej"
Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek
Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych
Relacje z imprez
Galerie zdjęć
Kontakt

PTTK Koło NaftaPTTK Koło "Nafta" istnieje od 02.01.1956r. Głównym inicjatorem powołania Koła Turystycznegow Rafinerii Nafty "Trzebinia" był Zarząd Oddziału PTTK w Chrzanowie. Zorganizowaniem Koła zajął się ówczesny Kierownik, a późniejszy Dyrektor Administracyjny Pan Stanisław Datoń. Jego zdolności organizatorskie znalazły duże poparcie ze strony Dyrektora Technicznego Pana Mieczysława Nastawnego. Na członków Koła zwerbowanych zostało ponad sto osób. Na pierwszym Walnym Zebraniu Organizacyjnym Koła, Zarząd Oddziału reprezentowany był przez V-ce Prezesa kol. Danutę Gawędę i Sekretarza kol. F. Kaszubę.Walne Zebranie dokonało wyboru Zarządu Koła powołując na Prezesa kol. Jana Palczewskiego, na Sekretarza kol. Tadeusza Stolarza a na Skarbnika kol. Zygmunta Kamińskiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. Stanisław Kuczek, piastował tę funkcje do 1980r.

Tatry - Gerlach 09.1956r

Tatry - Gerlach - wrzesień 1956

Już w pierwszym roku działalności nowo powołane Koło, któremu nadano nazwę "NAFTA" wykazało się znaczną aktywnością w organizowaniu powszechnych wycieczek dla załogi Rafinerii oraz wycieczek turystyki kwalifikowanej, dla osób zainteresowanych szczególnie turystyką górską. Liczny udział w wycieczkach, świadczył o potrzebie wypoczynku załogi, która po pracy w znojnych i trudnych warunkach mikroklimatycznych, szukała czynnego wypoczynku na swieżym i nie skażonym terenie, połączonego ze zwiedzaniem atrakcyjnych rejonów naszego kraju.
W organizowaniu tras wycieczkowych pomagały indywidualne doświadczenia szeregu osób. A tak że Zarząd Oddziału organizując już w 1956r. Kurs Organizatorów Turystyki w zakładach pracy. Wykłady na tych kursach prowadzili znani działacze turystyki Okregu Krakowskiego. Pierwszy kurs ukończyło 10-członków naszego Koła.
Już w 1959r. aż do końca lat 80-tych / w latach 90-tych zanikły/ nasze Koło zaczęło uczestniczyć w rajdach turystycznych organizowanych przez różne organy PTTK. A były to: 1-Majowy Rajd Świętokrzyski - Oddział Starachowice, Rajd Sudecki - Łódź, Zlot Oddziału Chrzanów, Zlot Oddziału Kopalni Siersza, Zlot Garbarzy i Obuwników - Chełmek, Zlot na Halę Krupową, Koła Fablok, Koła Węzła Jaworzno-Szczakowa, Międzynarodowy Rajd Przyjaźni im. Lenina - Nowa Huta.

Poronin - październik 1986

Poronin - październik 1986

Poza turystyką kwalifikowaną wraz z Radą Zakładową, Działem Administracyjnym a obecnie ze Związkami Zawodowymi działającymi w Rafinerii Trzebinia S.A. organizowane były i dalej są wycieczki turystyczno-krajoznawcze, gdzie załoga i członkowie ich rodzin mogą zapoznać się z pięknem, historią i kulturą naszego Kraju. Ciekawsze miejsca zwiedzane podczas naszych wycieczek to: Białowieża, Biskupin, Bóbrka, Kazimierz Dolny, Kielce, Kraków, Lublin, Płock, Poznań, Warszawa, Wieliczka, Wrocław, Zamość, Zakopane i jeszcze wiele uroczych i ciekawych miejsc i miejscowości.

Skomielna Czarna - wrzesień 1988

Skomielna Czarna - wrzesień 1988

Jednym z radośniejszych epizodów w roku 1974 dla załogi i działaczy Koła "Nafta" była wiadomość o kupnie domu wczasowego w Poroninie. Do połowy lat 90-tych była to wspaniała baza wypadów sobotnio-niedzielnych, w lecie - góry, zimą - narty.
Koło "Nafta" przez długie lata było gospodarzem wypożyczalni sprzętu turystyczno-sportowego.Wypożyczalnia działała od 1967-2007r. Średnio w roku ze sprzętu korzystało po kilkadziesiat osób.

Zamość 09.10.2005r.

Zamość - październik 2005

Kraków 27.04.2008r.

Kraków - Kopiec Kraka - kwiecień 2008

Za prace społeczną w naszym Kole grupa koleżanek i kolegów została uhonorowana wyróżnieniami:

 • Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2017r. Kol. Stefan Lasoń
 • Złotą Honorową Odznaką PTTK - kol. Agata Jazowska i kol. Stefan Lasoń
 • Srebrną Honorową Odznaką PTTK - kol. Krzysztof Domiczek, kol. Ewa Dudzik-Grzybowska i kol. Jan Palczewski
 • Srebrną Honorową 35-Lat PTTK - kol. Jan Palczewski i kol. Tomasz Wachal
 • Dyplomem ZG PTTK - kol. i kol. Mirosława Bęben, Alina Bolek, Henryka Lasoń, Paweł Lasoń, Jarosław Rusin
 • Odznaką 25 Lat w PTTK - 25 osób

Uprawnienia:

 • Kol. Stefan Lasoń Przodownik Turystyki Kolarskiej
 • Kol. Stefan Lasoń Przodownik Turystyki Pieszej

Wielkie uznanie a zarazem podziękowanie należy się kol. Agacie Jazowskiej za wspaniałe i wzorowe prowadzenie Kroniki Koła od 1986r. Kroniki te dla członków naszego Koła są wspaniałymi dokumentami do wspomnień i historycznymi pamiątkami wspólnie przeżytych chwil na szlakach i wycieczkach. A dla potomnych doskonałymi dokumentami historycznymi.

Prezesami Koła "NAFTA" byli:

 • kol. Jan Palczewski 02.01.1956 - 14.11.1980
 • kol. Halina Konopek 14.11.1980 - 18.02.1983
 • kol. Jan Palczewski 18.02.1983 - 22.09.1984
 • kol. Stefan Lasoń 22.09.1984 - nadal

Obecny skład Zarządu Koła "NAFTA":

 • Stefan Lasoń - Prezes
 • Agata Jazowska - V-ce Prezes
 • Krzysztof Domiczek
 • Bożena Gajec
 • Krzysztof Łukasik
 • Jarosław Rusin
 • Sebastian Sowa

N/w koleżanki i koledzy:
Domiczek Krzysztof, Dudzik-Grzybowska Ewa, Gajec Bożena, Jazowska Agata, Kamiński Zygmunt, Kłeczek Edward, Konopek Halina, Kuczek Stanisław, Kulczycki Edward, Lasoń Paweł, Lasoń Stefan, Mroczkowska Marzena, Nastawny Alicja, Okrutniak Robert, Palczewski Jan, Piaszczyńska Teresa, Rusin Jarosław, Smarzowski Roman, Solarz Tadeusz, Szczęśniak Stefan, Wachal Tomasz, Zegarmistrz Wojciech, Żarski Edward, Żbik Andrzej, Żbik Roman - przez wiele kadencji pełnili funkcje i piastowali stanowiska w ZK "NAFTA", ZO CHRZANÓW, ZO TRZEBINIA.

O Kole "NAFTA" w skrócie:

 • 3 - Prezesów
 • 321 - Członków
 • 58 - Obecnie
 • 85 - Wycieczki wielodniowe
 • 320 - Wycieczek jednodniowych
 • 10712 - uczestników
 • 2691 - czł. PTTK
 • 2678 - mł. szkol.

Dane na 31.12.2017r. ( lata 1956 - 1962 dane niepełne- brak dokumentów).Wybory - 2012

Koło Nafta
Rok 2017

Oświęcim lodowisko


Oświęcim


Libiąż Kop. Dolomitu


Groble Pomnik Partyzantów


Chrzanów


Luszowice prelekcja


Oświęcim


Zebranie Zarządu Koła


Kol. Stefan odznaczony Sr. Krzyżem Zasł.


Odznaczeni Sr. Krzyżem Zasł.


Odznaczeni Sr. Krzyżem Zasł.


Wicewojewoda Pan Piotr Ćwik


Oświęcim lodowisko


Płaza pałac


Płaza Simota


Lipowiec zamek


Gliczarów Górny Niedziela Palmowa


Gliczarów Górny


Gliczarów Górny


Płoki.


Płoki.


Płoki wygrany rower


Trzebinia Rynek


ZSO Górka


Luszowice u Prezesa


Salwatorianie


Bokęcin skałka


Kraków - Trzebinia


Kraków - Trzebinia


Kraków - Trzebinia


Bunkier Raf.


Schron MedicUs


Las Groble


Świdnica Kurs PTK


Wręczenie uprawnień Przod. Tur. Kol.


Luszowice po kiełbaskach


Libiąż


Bobrek


Kraków Zawody Żużlowe


Luszowice


Wanda Zawody Żużlowe


Trybuny Wanda


Luszowice.


Chrzanów Kościelec


Zagórze Rezerwat Bukowica


Opatów Brama Warszawska


Opatów Trasa Podziemna


Gliczarów Górny.


Rusiński


Stołowe prelekcja


Pogożyce Żelatowa


Zagórze


Żarki młyn


Trzebinia Święto Niepodległości


Trzebinia Święto Niepodległości


Młoszowa pałac


Prom na Wiśle Okleśna


K. Domiczek 50 lat w PTTK


Wieczorek Koło Nafta


Wieczorek Koło Nafta


Rok 2016

Luszowice


Oświęcim


Luszowice


Chrzanów Fablok


Chrzanów


Oświęcim


Płaza Pałac


Bialy Dunajec Galicowa Grapa


Gliczarów Górny


Olkusz


Pustynia Błędowska


Młoszowa


Płoki


Kraków


Kraków Smocza Jama


Wroclaw ZOO


Wrocław Zab. Tramwaj


Luszowice początek wakacji


Luszowice


Jaworzno


Ciężkowice


Karniowice Kurhan


Kraków Rynek


Kraków Wawel


Luszowice koniec wakacji


Płaza Pałac


Gliczarów Stołowe


Kraków Grunwald


Kraków Smok


Oświęcim lodowisko


Oświęcim


Oświęcim Ślizgawka


Chrzanów 65 lat Oddzialu PTTK


Chrzanów 65 lat Oddzialu PTTK


Oświęcim.


Krzeszowice Pałac Potockich


Krzeszowice kościół św. Marcina


Czerna klasztor


Nowa Góra


Chrzanów MOKSiR


Wybory Koło Nafta


Chrzanów wystawa 65 lat Oddziału


Chrzanów Biblioteka wystawa 65 lat Oddz. PTTK


Chrzanów młyn


Chrzanów młyn


Chrzanów młyn


Rok 2015

Zalew Chechło 31.01.2015


Trzebinia 31.01.2015


Oświęcim 01.02.2015


Bukowina Tatrzańska 28.03.2015


Gliczarów Górny 29.03.2015


Gliczarów Górny 29.03.2015


Płoki 01.05.2015


Płoki 01.05.2015


Wygiełzów 02.05.2015


Lipowiec 02.05.2015


Lipowiec 02.05.2015


Prelekcja z Harcerzami 05.05.2015


Muzeum Lotnictwa 16.05.2015


Muzeum Lotnictwa 16.05.2015


Posiedzenie Zarządu Koła


Ustroń


Okleśna Prom


Trzebinia Górka


Trzebinia Balaton


Bolęcin Ostaniec


Chrzanów Fablok


Lgota Punkt Graniczny


Trzebinia Balaton


Alwernia


Bobrek Pałac


Bobrek


Trzebionka Bunkier


Trzebionka Bunkie


Chrzanów MOKSiR


Rok 2014

Panewniki 26.01.2014


Hala Ornak 12.04.2014


Stołowe 13.04.2014


Płoki 04.05.2014


Leskowiec 25.05.2014


Leskowiec 25.05.2014


Krasiejów 01.07.2014


Luboń 13.07.2014


Luboń 13.07.2014


Bolęcin 10.08.2014


Bolęcin 10.08.2014


Bukowno 18.08.2014


Kozi Bród 18.08.2014


Bukowina Tatrzańska 26.09.2014


Kamieniołom ZSO Górka 13.11.2014


Trzebinia Balaton 13.11.2014

Rok 2013

Wieczorek przy świecach 15.02.2013


Wieczorek przy świecach 15.02.2013


Dolina Chochołowska 23.03.2013


Biały Dunajec - Stołowe 24.03.2013


Muzeum Regionalne w Trzebini 12.05.2013


Muzeum Regionalne w Trzebini 12.05.2013


Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 25.06.2013


Młoszowa i Rezerwat Ostra Góra 06.07.2013


Płaza i Zamek Lipowiec 03.08.2013


Płaza i Zamek Lipowiec 03.08.2013


Będkowice 08.09.2013


Dolina Będkowska 08.09.2013


Ogród Botaniczny 06.10.2013


Ogród Botaniczny 06.10.2013


Wysocice 27.10.2013


Ojców 27.10.2013
Powrót na góręAutor strony: Wojtek Mikunda