Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Chrzanów
Strona główna
Władze oddziału
Plan wycieczek
Dokumenty Oddziału
Koło Grodzkie
Koło Fablok
Koło Nafta
Koło Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Komisja Turystyki Młodzieżowej
Komisja Turystyki Kolarskiej
TRW GOT PTTK
Odznaka "Turysta Ziemi Chrzanowskiej"
Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek
Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych
Relacje z imprez
Galerie zdjęć
Kontakt


Regulamin odznaki "Turysta Ziemi Chrzanowskiej"

pkt.1

Odznakę Turysta Ziemi Chrzanowskiej ustanawia Zarząd oddziału PTTK w Chrzanowie.

pkt.2

Celem odznaki jest popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o ziemi chrzanowskiej, jej historii, zabytkach kultury, pomnikach przyrody, miejscach martyrologii i osiągnięciach gospodarczych.

pkt.3

Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 8-miu lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w książeczkę zawierającą wykaz miejsc których zwiedzanie jest wymagane do zdobycia "T.Z.CH."

pkt.4

Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które zdobywać należy kolejno, począwszy od brązowej poprzez srebrną do złotej.

pkt.5

Kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc jest dowolna, a termin zdobywania odznak nieograniczony.

pkt.6

Podstawą do zdobycia odznak jest książeczka z potwierdzeniem pobytu w wymaganych miejscach. Potwierdzamy na karcie uczestnika przez uzyskanie pieczątki, wpisanie daty, opis trasy, obiektu.

  • I BRĄZOWA - co najmniej 3 dni wycieczek i 15 obiektów ze spisu dołączonego
  • II SREBRNA - co najmniej 3 dni wycieczek i 20 obiektów ze spisu dołączonego
  • III ZŁOTA - co najmniej 3 dni wycieczek i 25 obiektów ze spisu dołączonego

pkt.7

Książeczkę weryfikuje i odznaki przyznaje Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK w Chrzanowie, który jednocześnie prowadzi rejestr zdobywanych odznak.

pkt.8

Książeczki i odznaki zakupić można w biurze oddziału PTTK w Chrzanowie.

pkt.9

Regionalną odznakę "Turysta Ziemi Chrzanowskiej" można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

pkt.10

Niniejszym regulamin wchodzi w życie z dniem 1 I 2008 roku.

pkt.11

Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu Odznaki "Turysta Ziemi Chrzanowskiej" posiada Z.O. PTTK w Chrzanowie w porozumieniu z Referatem Weryfikacyjnym.Autor strony: Wojtek Mikunda