Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Chrzanów
Strona główna
Władze oddziału
Plan wycieczek
Dokumenty Oddziału
Koło Grodzkie
Koło Fablok
Koło Nafta
Komisja Turystyki Młodzieżowej
Komisja Turystyki Kolarskiej
TRW GOT PTTK
Odznaka "Turysta Ziemi Chrzanowskiej"
Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek
Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych
Relacje z imprez
Galerie zdjęć
Kontakt

Koło Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Historia Koła PTTK przy UTW w Chrzanowie:

Najmłodsze Koło w strukturze Oddziału powstało 28 sierpnia 2012 roku. Ciekawostka - zebranie założycielskie odbyło się w Krościenku w czasie wyjazdu warsztatowego słuchaczy UTW (warsztaty - forma doskonalenia różnych działań artystyczno-naukowo-poznawczych, zazwyczaj łączone z programem turystycznym). Pomysłodawczynie - "znane turystki" - Alicja Wożniak, Urszula Kupcza i Teresa Bigaj. Do Koła zapisało się 39 osób. Został wybrany Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna.
W skład zarządu weszli: prezes - Teresa Bigaj, wiceprezes - Halina Kołodziejczyk, sekretarz - Adam Kasperkiewicz (kronikarz), skarbnik - Urszula Liszka oraz członek - Wiesław Łakomy.
Komisja Rewizyjna składała się z trzech osób: przewodnicząca - Elżbieta Kozub, członkowie Ewa Bieniek, Stanisława Wind (w trakcie kadencji z funkcji zrezygnowała Elżbieta Kozub).
Od tego czasu mija już 6 lat. Poniżej trochę aktualnych informacji.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016

W trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego zarząd Koła dokonał podsumowania 4-letniej kadencji i wybrał władze Koła na kolejną kadencję oraz delegatów na Zjazd Oddziału. W sprawozdaniu dokonano podsumowania działalności Koła za pierwszą pełną kadencję - za lata 2012 - 2016.
W pierwszym roku (2013) działalności z inicjatywy Koła odbyło się pięć wycieczek: dwie trzydniowe (Warszawa, Kotlina Kłodzka), jedna zagraniczna (zamki nad Loarą) oraz dwie imprezy jednodniowe (Krzeszowice - Paczółtowice, IV Rajd Rodzinny). W sumie wzięło w nich udział 210 osób. Na koniec sezonu turystycznego zorganizowano Wieczornicę, w której wzięło udział 76 osób. Członkowie Koła biorą aktywny udział w przedsięwzięciach sekcji Nordic Walking (grupa "Kijanki"), prowadzonej przez kol. Urszulę Liszkę. W sumie z imprez turystycznych i pieszych wędrówek w roku 2013 skorzystało około 760 członków Koła oraz słuchaczy UTW. Ponadto członkowie Koła prowadzili prezentacje z podróży dla mieszkańców Chrzanowa w ramach spotkań organizowanych przez MBP, PTTK, PTT oraz szkoły.


W roku 2014 z zaplanowanych 7 wycieczek udało się zrealizować 6. Dwie wycieczki zagraniczne: Drezno - Miśnia (przy bardzo małym udziale członków Kola) oraz Wiedeń-Bratysława. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki jednodniowe do Tyńca - Łagiewnik (liczny udział członków Koła, 52 osoby), spacer Dolinkami Podkrakowskimi oraz V Rajd Rodzinny. Na zakończenie sezonu turystycznego pod hasłem "Poznajemy Ziemię Chrzanowską i okolice", zwiedzano kościół modrzewiowy w Mętkowie, przeniesiony z Niegowici, klasztor bernardynów w Alwerni i muzeum pożarnictwa w Alwerni. W imprezie finalnej były gry i konkursy w Galerii "Drzewiej" w Porębie-Żegotach. Ogółem w imprezach udział wzięło 320 osób. Ze spacerów grupy "Kijanek" skorzystało w ciągu roku ponad 350 osób. W sumie w imprezach w 2014 roku wzięło udział ponad 670 uczestników.


Rok 2015 to realizacja 5 imprez (zaplanowano 7). Były to 2 wycieczki zagraniczne Berlin - (Tropical Islands) (przy małym udziale członków Koła) oraz Amsterdam (ogrody Keukenhof). Dwukrotnie odwiedzano Kraków: wiosną (ogród botaniczny, muzeum pod rynkiem oraz spektakl w Teatrze "Bagatela") i jesienią (zwiedzanie Wawelu). Odbył się VI Rajd Rodzinny oraz impreza na zakończenie sezonu turystycznego w Porębie - Żegoty połączona ze zwiedzaniem Regulic (Ekomuzeum, winnica Czaków, źródełko triasowe). Udział w zorganizowanych imprezach wzięło 350 osób, spacery z "Kijankami" to ponad 370 osób. W sumie w imprezach połączonych z aktywnym wypoczynkiem wzięło udział około 720 uczestników.


Rok 2016 to zaplanowane 7 imprez turystycznych, z czego odbyło się 5, a w ramach współpracy z UTW zorganizowano wycieczkę do Danii, Norwegii i Szwecji (52 osoby). Liczny był także udział w wycieczce do Wrocławia (51 osób), natomiast nieliczny do Zielonej Góry na Winobranie. Również przy nielicznym udziale członków PTTK z UTW odbyła się ostatnia w tym roku wycieczka do Kopalni "Guido" w Zabrzu. Zorganizowano kolejny, tradycyjny VII Rajd Rodzinny. Członkowie PTTK i słuchacze UTW brali udział w imprezie kończącej sezon turystyczny - w ciekawym i miejscami trudnym spacerze podziwiano rezerwat "Kajasówka", odbyły się tradycyjne zabawy i konkursy w Galerii "Drzewiej" w Porębie - Żegotach. W sumie z imprez w 2016 roku skorzystało 304 osoby, w spacerach z "Kijankami" uczestniczyło około 350 osób, łącznie około 650 osób.


Reasumując - w minionej kadencji z imprez turystycznych organizowanych z udziałem Koła PTTK skorzystało około 2600 osób, w tym z wycieczek 1200, a w cotygodniowych spacerach łącznie uczestniczyło około 1400 osób (w większości przypadków te same osoby w statystyce ujmowane są wielokrotnie - "nadaktywni").
Ponieważ Koło PTTK przy UTW nie prowadzi działalności finansowej Zebranie w drodze uchwały postanowiło nie wybierać Komisji Rewizyjnej na następne lata.


Zarząd Koła (od lewej): prezes - Adam Kasperkiewicz, wiceprezes - Teresa Bigaj, sekretarz - Urszula Liszka, członkowie - Halina Kołodziejczyk i Wiesław Łakomy.

Zmiany we władzach Koła

W październiku 2017 Zarząd Koła postanowił przyjąć rezygnację Adama Kasperkiewicza (objęcie funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia UTW) i na funkcję prezesa Zarządu Koła powołał Teresę Bigaj. Adam Kasperkiewicz pozostaje w składzie Zarządu Koła na funkcji wiceprezesa Koła.

Co zrealizowano w roku 2017?

Luty - Zakopane - Zimowy wyjazd studentów

Zakopane - stolica Tatr stała się tym razem miejscem zimowego relaksu ponad 50-cio osobowej grupy słuchaczy UTW. Na miejsce wypoczynku wybrano OSW "Moszczeniczanka". Program pobytu bardzo mobilizujący do ruchu na świeżym powietrzu - nie było dnia bez spacerów, bowiem i sama lokalizacja zmuszała do spaceru do centrum Zakopanego, a ponadto: codzienna gimnastyka poranna, spacery z kijkami (kto zabrał): Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska, Kalatówki, Gubałówka (z zawieszeniem się kolejki), baseny termalne "Chochołów", Harenda z Muzeum Kasprowicza i cudowna opowieść kustosza muzeum Małgorzaty Karpiel, zwiedzanie zakopiańskich kościołów oraz urokliwego cmentarza "Na Pęksowym Brzysku" z grobami znamienitych Polaków.


Kwiecień - Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Kontynuacją wkładu o krakowianach była wizyta grupy słuchaczy UTW na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie - pełen autokar chętnych do zapoznania się z tą ponad 200-letnią krakowską nekropolią. Dzięki przychylności Zarządu Cmentarza przewodnikiem była inspektor Agnieszka Rudnik, współautorka przewodnika po Cmentarzu.
Ciąg dalszy wycieczki to wizyta na krakowskim Kazimierzu, zwiedzanie okolicznych zabytków i wizyta w Muzeum Żydowskim Galicja, gdzie zapoznano się z wystawą fotogramów, poświęconą śladom współistnienia disapory żydowskiej na terenie Małopolski. Ciekawa retrospekcja miejsc, wydarzeń i pozostałości.


Maj - VIII Rajd Rodzinny UTW i PTTK

Organizator - Koło PTTK przy UTW przy finansowym wsparciu Oddziału PTTK. Finał - Ośrodek Rekolekcyjny "Groble" w Chrzanowie, obecnie własność prywatna. W programie przemarsz grupy pieszej trasą od PCKU, prowadzonej przez Piotra Piekarczyka i Zdzisława Hudzika, dla chętnych przewidziano trasę rowerową, prowadzoną przez Jacka Kawalca i Alinę Słowik.
Z uwagi na niekorzystną aurę trzeba było zrezygnować m.in. z części trasy rowerowej i przeciągania liny. Dopisały grupy młodzieżowe z SP nr 6 (pod opieką Jana Oczkowskiego i nauczycielek), grupa z SP nr 1 "Cepry", a także grupa dzieci z projektu wolontariatu społecznego UTW. Rozegrano wiele konkursów - indywidualnych i drużynowych, w zabawie uczestniczyło około 80 osób. W zawodach drużynowych, rozgrywanych w 5 konkurencjach wystąpiło 5 zespołów rodzinnych - nagrodę główną i puchar Prezesa UTW zdobyła rodzina Rozalii Sowy z Babic. Drużyny rodzinne rywalizowały m.in. w konkursie na rodzinną piosenkę rajdową, w slalomie, rzutach do celu, konkursie wiedzy o regionie, UTW i PTTK oraz w konkursie udzielania pierwszej pomocy, a najmłodsi mogli popisać się swoimi zdolnościami plastycznymi). Konkurs udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowała OSP z Chrzanowa.


Maj - Jubileuszowy spacer z "Kijankami"

W ramach jubileuszowych wydarzeń promocyjnych UTW zorganizowano przemarsz grupy spacerowiczów z kijkami nordic-walking "Kijanki" po ulicach miasta - od siedziby UTW przy ulicy Focha poprzez Park Miejski, Plac Tysiąclecia i na boisko Państwowego Gimnazjum Nr 1. Tam na gimanstycznych przyrządach wspólna zabawa na świeżym powietrzu. Cel wydarzenia - propagowanie ruchu na świeżym powietrzu, spacerów z kijkami. Wydarzenie zostało zauważone przez lokalny tygodnik "Przełom" i opatrzone stosownym wpisem.

Czerwiec - wrzesień - "Trzeci wiek z jedynką na piątkę"

Grupa słuchaczek UTW - wolontariuszy pod kierunkiem Zofii Góreckiej, członka PTTK - realizowała projekt "Trzeci wiek z jedynką na piątkę". W ramach tego projektu zorganizowano dla podopiecznych, uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, m. in.: wyjazd na zwiedzanie Krakowa, udział w VIII Rajdzie Rodzinnym, warsztaty rękodzieła w Galerii "Drzewiej" w Porębie-Żegoty oraz warsztaty "Spotkanie z tradycją ludową" na obiekcie sportowym w Olszynach. Oprócz wiedzy i zasad współżycia społecznego starano się również przekazać dzieciom zamiłowanie do aktywności fizycznej oraz turystyki.


Czerwiec - grudzień - "Senior zdrów od stóp do głów"

Kolejny program realizowany w UTW przy pewnym wsparciu ze strony Koła PTTK. W ramach tego programu realizowano m.in. wycieczkę rowerową (Rusek Zofia) na trasie Chrzanów - Żarki - Mętków - Chrzanów (12 lipca), wycieczkę rowerową (Rusek Zofia) na trasie Chrzanów - Puszcza Dulowska - Regulice - Bolęcin - Chrzanów (2 sierpnia), wyjazd do Zakopanego i zakopiańskich term.


Sierpień - wycieczka na Bałkany

Wycieczka zorganizowana poza strukturami PTTK, uczestnicy - grupa słuchaczy UTW (15 osób) w tym członkowie PTTK oraz grupa kontraktowa biura podróży z Bielska-Białej. Trasa: Słowacja - Węgry - Chorwacja - Serbia - Kosowo - Albania - Macedonia - Serbia - Węgry - Słowacja. Zaletą 13-dniowej wycieczki był brak noclegów autokarowych, pomimo około 4 tys km trasy.
Wspaniała podróż po urokliwych miejscach bałkańskiego półwyspu, piękna przyroda, niezapomniane widoki, świetne drogi, bez problemów na granicach, zderzenie z inną kulturą i religiami.


Wrzesień - Kaczyn

Wycieczka zorganizowana poza strukturami PTTK w ramach wakacyjnych warsztatów UTW, w tym około 20 członków PTTK. Tym razem wyjazd na kielecczyznę do Kaczyna.
Atrakcyjny program turystyczny, grzybny las tuż za ogrodzeniem Ośrodka Wypoczynkowego Fundacji "Pomost". Dla turystów - zamek królewski w Chęcinach, jaskinia Raj,  bazylika pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) w Górach Świętokrzyskich, Kielce, ruiny pałacu - zamku Ossolińskich "Krzyżtopór" w Ujeździe, fabryka porcelany z muzeum w Ćmielowie, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (zegary słoneczne i nie tylko).


Wrzesień - Łódź

Wyjazd turystyczny do Łodzi. Chyba wszyscy uczestnicy wycieczki (40 osób) organizowanej przez Koło PTTK przy UTW w Chrzanowie byli zadowoleni odkrywając Łódź. To była świetna wizyta poznawcza, ze wspaniałą łódzką przewodniczką. Mogliśmy naprawdę zobaczyć i poznać miasto z jego zabytkami i dniem dzisiejszym. A do tego wspaniałe widowisko - festiwal światła. I właściwie wszyscy zadowoleni z niewielkiego hoteliku "Relax" przy ul Piotrkowskiej.
Wszyscy się odgrażają - za rok też jedziemy - ponownie festiwal światła i dalszy ciąg zwiedzania miasta .. z tą samą przewodniczką.


Październik - Zakończenie sezonu turystycznego

W tym roku wizyta w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej z Sanktuarium MB Szkaplerznej i relikwiami św. Rafała Kalinowskiego. Nowy wystrój Domu Pielgrzyma i muzeum Karmelitańskiego wzbudził uznanie. Wszyscy pod urokiem miejsca, a miejscowa Droga Krzyżowa w nowym wystroju budziła zainteresowanie - co prawda uczucia estetyczne były mieszane, ale wszystko wynagrodziła przyroda. Spacer po dróżkach tonących w żółtych bukowych liściach, przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie i wciąż opadających liściach to było niesamowite przeżycie. Ale muzeum misyjne zamknięte - trwają przenosiny do nowego miejsca i w nowym wystroju.
Na zakończenie spotkanie w gościnnych progach "Galerii Drzewiej" w Porębie-Żegoty. Zawody ograniczyliśmy do rzutu podkową do celu) oraz konkursu na okolicznościową piosenkę lub przyśpiewkę.
W imprezie wzięło udział ponad 50 osób, w tym około 30 członków PTTK.CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE I CIEKAWIEJ - ZAPISZ SIĘ DO UTW!
NAJBLIŻSZE ZAPISY - JUŻ W CZERWCU I WRZEŚNIU!
(we wrześniu - jeśli będą miejsca! W tym roku znowu nadkomplet!)Autor strony: Wojtek Mikunda