Koło Nafta


PTTK Koło „Nafta” istnieje od 02.01.1956r. Głównym inicjatorem powołania Koła Turystycznegow Rafinerii Nafty „Trzebinia” był Zarząd Oddziału PTTK w Chrzanowie. Zorganizowaniem Koła zajął się ówczesny Kierownik, a późniejszy Dyrektor Administracyjny Pan Stanisław Datoń. Jego zdolności organizatorskie znalazły duże poparcie ze strony Dyrektora Technicznego Pana Mieczysława Nastawnego. Na członków Koła zwerbowanych zostało ponad sto osób. Na pierwszym Walnym Zebraniu Organizacyjnym Koła, Zarząd Oddziału reprezentowany był przez V-ce Prezesa kol. Danutę Gawędę i Sekretarza kol. F. Kaszubę.Walne Zebranie dokonało wyboru Zarządu Koła powołując na Prezesa kol. Jana Palczewskiego, na Sekretarza kol. Tadeusza Stolarza a na Skarbnika kol. Zygmunta Kamińskiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. Stanisław Kuczek, piastował tę funkcje do 1980r.

Tatry - Gerlach 09.1956r

Tatry – Gerlach – wrzesień 1956

Już w pierwszym roku działalności nowo powołane Koło, któremu nadano nazwę „NAFTA” wykazało się znaczną aktywnością w organizowaniu powszechnych wycieczek dla załogi Rafinerii oraz wycieczek turystyki kwalifikowanej, dla osób zainteresowanych szczególnie turystyką górską. Liczny udział w wycieczkach, świadczył o potrzebie wypoczynku załogi, która po pracy w znojnych i trudnych warunkach mikroklimatycznych, szukała czynnego wypoczynku na świeżym i nie skażonym terenie, połączonego ze zwiedzaniem atrakcyjnych rejonów naszego kraju.
W organizowaniu tras wycieczkowych pomagały indywidualne doświadczenia szeregu osób. A tak że Zarząd Oddziału organizując już w 1956r. Kurs Organizatorów Turystyki w zakładach pracy. Wykłady na tych kursach prowadzili znani działacze turystyki Okręgu Krakowskiego. Pierwszy kurs ukończyło 10-członków naszego Koła.
Już w 1959r. aż do końca lat 80-tych / w latach 90-tych zanikły/ nasze Koło zaczęło uczestniczyć w rajdach turystycznych organizowanych przez różne organy PTTK. A były to: 1-Majowy Rajd Świętokrzyski – Oddział Starachowice, Rajd Sudecki – Łódź, Zlot Oddziału Chrzanów, Zlot Oddziału Kopalni Siersza, Zlot Garbarzy i Obuwników – Chełmek, Zlot na Halę Krupową, Koła Fablok, Koła Węzła Jaworzno-Szczakowa, Międzynarodowy Rajd Przyjaźni im. Lenina – Nowa Huta.

Poronin – październik 1986

Poza turystyką kwalifikowaną wraz z Radą Zakładową, Działem Administracyjnym a obecnie ze Związkami Zawodowymi działającymi w Rafinerii Trzebinia S.A. organizowane były i dalej są wycieczki turystyczno-krajoznawcze, gdzie załoga i członkowie ich rodzin mogą zapoznać się z pięknem, historią i kulturą naszego Kraju. Ciekawsze miejsca zwiedzane podczas naszych wycieczek to: Białowieża, Biskupin, Bóbrka, Kazimierz Dolny, Kielce, Kraków, Lublin, Płock, Poznań, Warszawa, Wieliczka, Wrocław, Zamość, Zakopane i jeszcze wiele uroczych i ciekawych miejsc i miejscowości.

Skomielna Czarna - wrzesień 1988

Skomielna Czarna – wrzesień 1988

Jednym z radośniejszych epizodów w roku 1974 dla załogi i działaczy Koła „Nafta” była wiadomość o kupnie domu wczasowego w Poroninie. Do połowy lat 90-tych była to wspaniała baza wypadów sobotnio-niedzielnych, w lecie – góry, zimą – narty.
Koło „Nafta” przez długie lata było gospodarzem wypożyczalni sprzętu turystyczno-sportowego.Wypożyczalnia działała od 1967-2007r. Średnio w roku ze sprzętu korzystało po kilkadziesiat osób.

Zamość 09.10.2005r.

Zamość – październik 2005

Kraków 27.04.2008r.

Kraków – Kopiec Kraka – kwiecień 2008

Za prace społeczną w naszym Kole grupa koleżanek i kolegów została uhonorowana wyróżnieniami:

 • Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2017r. Kol. Stefan Lasoń
 • Złotą Honorową Odznaką PTTK – kol. Agata Jazowska i kol. Stefan Lasoń
 • Srebrną Honorową Odznaką PTTK – kol. Krzysztof Domiczek, kol. Ewa Dudzik-Grzybowska i kol. Jan Palczewski
 • Srebrną Honorową 35-Lat PTTK – kol. Jan Palczewski i kol. Tomasz Wachal
 • Dyplomem ZG PTTK – kol. i kol. Mirosława Bęben, Alina Bolek, Henryka Lasoń, Paweł Lasoń, Jarosław Rusin
 • Odznaką 25 Lat w PTTK – 25 osób

Uprawnienia:

 • Kol. Stefan Lasoń Przodownik Turystyki Kolarskiej
 • Kol. Stefan Lasoń Przodownik Turystyki Pieszej

Wielkie uznanie a zarazem podziękowanie należy się kol. Agacie Jazowskiej za wspaniałe i wzorowe prowadzenie Kroniki Koła od 1986r. Kroniki te dla członków naszego Koła są wspaniałymi dokumentami do wspomnień i historycznymi pamiątkami wspólnie przeżytych chwil na szlakach i wycieczkach. A dla potomnych doskonałymi dokumentami historycznymi.

Prezesami Koła „NAFTA” byli:

 • kol. Jan Palczewski 02.01.1956 – 14.11.1980
 • kol. Halina Konopek 14.11.1980 – 18.02.1983
 • kol. Jan Palczewski 18.02.1983 – 22.09.1984
 • kol. Stefan Lasoń 22.09.1984 – nadal

Obecny skład Zarządu Koła „NAFTA”:

 • Stefan Lasoń – Prezes
 • Agata Jazowska – V-ce Prezes
 • Krzysztof Domiczek
 • Bożena Gajec
 • Krzysztof Łukasik
 • Jarosław Rusin
 • Sebastian Sowa

N/w koleżanki i koledzy:
Domiczek Krzysztof, Dudzik-Grzybowska Ewa, Gajec Bożena, Jazowska Agata, Kamiński Zygmunt, Kłeczek Edward, Konopek Halina, Kuczek Stanisław, Kulczycki Edward, Lasoń Paweł, Lasoń Stefan, Mroczkowska Marzena, Nastawny Alicja, Okrutniak Robert, Palczewski Jan, Piaszczyńska Teresa, Rusin Jarosław, Smarzowski Roman, Solarz Tadeusz, Szczęśniak Stefan, Wachal Tomasz, Zegarmistrz Wojciech, Żarski Edward, Żbik Andrzej, Żbik Roman – przez wiele kadencji pełnili funkcje i piastowali stanowiska w ZK „NAFTA”, ZO CHRZANÓW, ZO TRZEBINIA.

O Kole „NAFTA” w skrócie:

 • 3 – Prezesów
 • 321 – Członków
 • 58 – Obecnie
 • 85 – Wycieczki wielodniowe
 • 320 – Wycieczek jednodniowych
 • 10712 – uczestników
 • 2691 – czł. PTTK
 • 2678 – mł. szkol.

Dane na 31.12.2017r. ( lata 1956 – 1962 dane niepełne- brak dokumentów).

Wybory – 2012

Koło Nafta

Rok 2018

S

Słowacja- wyjazdowe posiedzenie Oddziału

Wręczenie uprawnień Kol. Stefanowi

Niedziela Palmowa Gliczarów Górny

Muzeum Pożarnictwa

Bobrek

Kozi Bród

Rajd Krakowski Trzebinia Salwator

Trzebinia Salwator Rajd Chrzanowski

Luszowice – przywitanie wakacji

Czerna

Spotkanie Koła

74 rocznica bombardowania Rafinerii Trzebinia

74 Rocznica Luszowice

Stadion Wandy Kraków

Mętków

Jaworzno

Krzeczów

Torfowisko Czarny Dunajec

Rok 2017

Oświęcim lodowisko

Oświęcim

Libiąż Kop. Dolomitu

Groble Pomnik Partyzantów

Chrzanów

Luszowice prelekcja

Oświęcim

Zebranie Zarządu Koła

Kol. Stefan odznaczony Sr. Krzyżem Zasł.

Odznaczeni Sr. Krzyżem Zasł.

Odznaczeni Sr. Krzyżem Zasł.

Wicewojewoda Pan Piotr Ćwik

Oświęcim lodowisko

Płaza pałac

Płaza Simota

Lipowiec zamek

Gliczarów Górny Niedziela Palmowa

Gliczarów Górny

Gliczarów Górny

Płoki.

Płoki.

Płoki wygrany rower

Trzebinia Rynek

ZSO Górka

Luszowice u Prezesa

Salwatorianie

Bokęcin skałka

Kraków – Trzebinia

Kraków – Trzebinia

Kraków – Trzebinia

Bunkier Raf.

Schron MedicUs

Las Groble

Świdnica Kurs PTK

Wręczenie uprawnień Przod. Tur. Kol.

Luszowice po kiełbaskach

Libiąż

Bobrek

Kraków Zawody Żużlowe

Luszowice

Wanda Zawody Żużlowe

Trybuny Wanda

Luszowice.

Chrzanów Kościelec

Zagórze Rezerwat Bukowica

Opatów Brama Warszawska

Opatów Trasa Podziemna

Gliczarów Górny.

Rusiński

Stołowe prelekcja

Pogożyce Żelatowa

Zagórze

Żarki młyn

Trzebinia Święto Niepodległości

Trzebinia Święto Niepodległości

Młoszowa pałac

Prom na Wiśle Okleśna

K. Domiczek 50 lat w PTTK

Wieczorek Koło Nafta

Wieczorek Koło Nafta

Rok 2016

Luszowice

Oświęcim

Luszowice

Chrzanów Fablok

Chrzanów

Oświęcim

Płaza Pałac

Bialy Dunajec Galicowa Grapa

Gliczarów Górny

Olkusz

Pustynia Błędowska

Młoszowa

Płoki

Kraków

Kraków Smocza Jama

Wroclaw ZOO

Wrocław Zab. Tramwaj

Luszowice początek wakacji

Luszowice

Jaworzno

Ciężkowice

Karniowice Kurhan

Kraków Rynek

Kraków Wawel

Luszowice koniec wakacji

Płaza Pałac

Gliczarów Stołowe

Kraków Grunwald

Kraków Smok

Oświęcim lodowisko

Oświęcim

Oświęcim Ślizgawka

Chrzanów 65 lat Oddzialu PTTK

Chrzanów 65 lat Oddzialu PTTK

Oświęcim.

Krzeszowice Pałac Potockich

Krzeszowice kościół św. Marcina

Czerna klasztor

Nowa Góra

Chrzanów MOKSiR

Wybory Koło Nafta

Chrzanów wystawa 65 lat Oddziału

Chrzanów Biblioteka wystawa 65 lat Oddz. PTTK

Chrzanów młyn

Chrzanów młyn

Chrzanów młyn

Rok 2015

Zalew Chechło 31.01.2015

Trzebinia 31.01.2015

Oświęcim 01.02.2015

Bukowina Tatrzańska 28.03.2015

Gliczarów Górny 29.03.2015

Gliczarów Górny 29.03.2015

Płoki 01.05.2015

Płoki 01.05.2015

Wygiełzów 02.05.2015

Lipowiec 02.05.2015

Lipowiec 02.05.2015

Prelekcja z Harcerzami 05.05.2015

Muzeum Lotnictwa 16.05.2015

Muzeum Lotnictwa 16.05.2015

Posiedzenie Zarządu Koła

Ustroń

Okleśna Prom

Trzebinia Górka

Trzebinia Balaton

Bolęcin Ostaniec

Chrzanów Fablok

Lgota Punkt Graniczny

Trzebinia Balaton

Alwernia

Bobrek Pałac

Bobrek

Trzebionka Bunkier

Trzebionka Bunkie

Chrzanów MOKSiR

Rok 2014

Panewniki 26.01.2014

Hala Ornak 12.04.2014

Stołowe 13.04.2014

Płoki 04.05.2014

Leskowiec 25.05.2014

Leskowiec 25.05.2014

Krasiejów 01.07.2014

Luboń 13.07.2014

Luboń 13.07.2014

Bolęcin 10.08.2014

Bolęcin 10.08.2014

Bukowno 18.08.2014

Kozi Bród 18.08.2014

Bukowina Tatrzańska 26.09.2014

Kamieniołom ZSO Górka 13.11.2014

Trzebinia Balaton 13.11.2014


Rok 2013

Wieczorek przy świecach 15.02.2013

Wieczorek przy świecach 15.02.2013

Dolina Chochołowska 23.03.2013

Biały Dunajec – Stołowe 24.03.2013


Muzeum Regionalne w Trzebini 12.05.2013

Muzeum Regionalne w Trzebini 12.05.2013

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 25.06.2013

Młoszowa i Rezerwat Ostra Góra 06.07.2013

Płaza i Zamek Lipowiec 03.08.2013

Płaza i Zamek Lipowiec 03.08.2013


Będkowice 08.09.2013

Dolina Będkowska 08.09.2013

Ogród Botaniczny 06.10.2013

Ogród Botaniczny 06.10.2013

Wysocice 27.10.2013

Ojców 27.10.2013