Koło UTW Chrzanów

Koło Uniwersytetu Trzeciego WiekuHistoria Koła PTTK przy UTW w Chrzanowie:

Najmłodsze Koło w strukturze Oddziału powstało 28 sierpnia 2012 roku. Ciekawostka – zebranie założycielskie odbyło się w Krościenku w czasie wyjazdu warsztatowego słuchaczy UTW (warsztaty – forma doskonalenia różnych działań artystyczno-naukowo-poznawczych, zazwyczaj łączone z programem turystycznym). Pomysłodawczynie – „znane turystki” – Alicja Wożniak, Urszula Kupcza i Teresa Bigaj. Do Koła zapisało się 39 osób. Został wybrany Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna.
W skład zarządu weszli: prezes – Teresa Bigaj, wiceprezes – Halina Kołodziejczyk, sekretarz – Adam Kasperkiewicz (kronikarz), skarbnik – Urszula Liszka oraz członek – Wiesław Łakomy.
Komisja Rewizyjna składała się z trzech osób: przewodnicząca – Elżbieta Kozub, członkowie Ewa Bieniek, Stanisława Wind (w trakcie kadencji z funkcji zrezygnowała Elżbieta Kozub).
Od tego czasu mija już 6 lat. Poniżej trochę aktualnych informacji.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016

W trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego zarząd Koła dokonał podsumowania 4-letniej kadencji i wybrał władze Koła na kolejną kadencję oraz delegatów na Zjazd Oddziału. W sprawozdaniu dokonano podsumowania działalności Koła za pierwszą pełną kadencję – za lata 2012 – 2016.
W pierwszym roku (2013) działalności z inicjatywy Koła odbyło się pięć wycieczek: dwie trzydniowe (Warszawa, Kotlina Kłodzka), jedna zagraniczna (zamki nad Loarą) oraz dwie imprezy jednodniowe (Krzeszowice – Paczółtowice, IV Rajd Rodzinny). W sumie wzięło w nich udział 210 osób. Na koniec sezonu turystycznego zorganizowano Wieczornicę, w której wzięło udział 76 osób. Członkowie Koła biorą aktywny udział w przedsięwzięciach sekcji Nordic Walking (grupa „Kijanki”), prowadzonej przez kol. Urszulę Liszkę. W sumie z imprez turystycznych i pieszych wędrówek w roku 2013 skorzystało około 760 członków Koła oraz słuchaczy UTW. Ponadto członkowie Koła prowadzili prezentacje z podróży dla mieszkańców Chrzanowa w ramach spotkań organizowanych przez MBP, PTTK, PTT oraz szkoły.

W roku 2014 z zaplanowanych 7 wycieczek udało się zrealizować 6. Dwie wycieczki zagraniczne: Drezno – Miśnia (przy bardzo małym udziale członków Kola) oraz Wiedeń-Bratysława. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki jednodniowe do Tyńca – Łagiewnik (liczny udział członków Koła, 52 osoby), spacer Dolinkami Podkrakowskimi oraz V Rajd Rodzinny. Na zakończenie sezonu turystycznego pod hasłem „Poznajemy Ziemię Chrzanowską i okolice”, zwiedzano kościół modrzewiowy w Mętkowie, przeniesiony z Niegowici, klasztor bernardynów w Alwerni i muzeum pożarnictwa w Alwerni. W imprezie finalnej były gry i konkursy w Galerii „Drzewiej” w Porębie-Żegotach. Ogółem w imprezach udział wzięło 320 osób. Ze spacerów grupy „Kijanek” skorzystało w ciągu roku ponad 350 osób. W sumie w imprezach w 2014 roku wzięło udział ponad 670 uczestników.

Rok 2015 to realizacja 5 imprez (zaplanowano 7). Były to 2 wycieczki zagraniczne Berlin – (Tropical Islands) (przy małym udziale członków Koła) oraz Amsterdam (ogrody Keukenhof). Dwukrotnie odwiedzano Kraków: wiosną (ogród botaniczny, muzeum pod rynkiem oraz spektakl w Teatrze „Bagatela”) i jesienią (zwiedzanie Wawelu). Odbył się VI Rajd Rodzinny oraz impreza na zakończenie sezonu turystycznego w Porębie – Żegoty połączona ze zwiedzaniem Regulic (Ekomuzeum, winnica Czaków, źródełko triasowe). Udział w zorganizowanych imprezach wzięło 350 osób, spacery z „Kijankami” to ponad 370 osób. W sumie w imprezach połączonych z aktywnym wypoczynkiem wzięło udział około 720 uczestników.

Rok 2016 to zaplanowane 7 imprez turystycznych, z czego odbyło się 5, a w ramach współpracy z UTW zorganizowano wycieczkę do Danii, Norwegii i Szwecji (52 osoby). Liczny był także udział w wycieczce do Wrocławia (51 osób), natomiast nieliczny do Zielonej Góry na Winobranie. Również przy nielicznym udziale członków PTTK z UTW odbyła się ostatnia w tym roku wycieczka do Kopalni „Guido” w Zabrzu. Zorganizowano kolejny, tradycyjny VII Rajd Rodzinny. Członkowie PTTK i słuchacze UTW brali udział w imprezie kończącej sezon turystyczny – w ciekawym i miejscami trudnym spacerze podziwiano rezerwat „Kajasówka”, odbyły się tradycyjne zabawy i konkursy w Galerii „Drzewiej” w Porębie – Żegotach. W sumie z imprez w 2016 roku skorzystało 304 osoby, w spacerach z „Kijankami” uczestniczyło około 350 osób, łącznie około 650 osób.

Reasumując – w minionej kadencji z imprez turystycznych organizowanych z udziałem Koła PTTK skorzystało około 2600 osób, w tym z wycieczek 1200, a w cotygodniowych spacerach łącznie uczestniczyło około 1400 osób (w większości przypadków te same osoby w statystyce ujmowane są wielokrotnie – „nadaktywni”).
Ponieważ Koło PTTK przy UTW nie prowadzi działalności finansowej Zebranie w drodze uchwały postanowiło nie wybierać Komisji Rewizyjnej na następne lata.

Zarząd Koła (od lewej): prezes – Adam Kasperkiewicz, wiceprezes – Teresa Bigaj, sekretarz – Urszula Liszka, członkowie – Halina Kołodziejczyk i Wiesław Łakomy.

Zmiany we władzach Koła

W październiku 2017 Zarząd Koła postanowił przyjąć rezygnację Adama Kasperkiewicza (objęcie funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia UTW) i na funkcję prezesa Zarządu Koła powołał Teresę Bigaj. Adam Kasperkiewicz pozostaje w składzie Zarządu Koła na funkcji wiceprezesa Koła.

Co zrealizowano w roku 2017?

Luty – Zakopane – Zimowy wyjazd studentów

Zakopane – stolica Tatr stała się tym razem miejscem zimowego relaksu ponad 50-cio osobowej grupy słuchaczy UTW. Na miejsce wypoczynku wybrano OSW „Moszczeniczanka”. Program pobytu bardzo mobilizujący do ruchu na świeżym powietrzu – nie było dnia bez spacerów, bowiem i sama lokalizacja zmuszała do spaceru do centrum Zakopanego, a ponadto: codzienna gimnastyka poranna, spacery z kijkami (kto zabrał): Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska, Kalatówki, Gubałówka (z zawieszeniem się kolejki), baseny termalne „Chochołów”, Harenda z Muzeum Kasprowicza i cudowna opowieść kustosza muzeum Małgorzaty Karpiel, zwiedzanie zakopiańskich kościołów oraz urokliwego cmentarza „Na Pęksowym Brzysku” z grobami znamienitych Polaków.

Kwiecień – Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Kontynuacją wkładu o krakowianach była wizyta grupy słuchaczy UTW na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie – pełen autokar chętnych do zapoznania się z tą ponad 200-letnią krakowską nekropolią. Dzięki przychylności Zarządu Cmentarza przewodnikiem była inspektor Agnieszka Rudnik, współautorka przewodnika po Cmentarzu.
Ciąg dalszy wycieczki to wizyta na krakowskim Kazimierzu, zwiedzanie okolicznych zabytków i wizyta w Muzeum Żydowskim Galicja, gdzie zapoznano się z wystawą fotogramów, poświęconą śladom współistnienia disapory żydowskiej na terenie Małopolski. Ciekawa retrospekcja miejsc, wydarzeń i pozostałości.

Maj – VIII Rajd Rodzinny UTW i PTTK

Organizator – Koło PTTK przy UTW przy finansowym wsparciu Oddziału PTTK. Finał – Ośrodek Rekolekcyjny „Groble” w Chrzanowie, obecnie własność prywatna. W programie przemarsz grupy pieszej trasą od PCKU, prowadzonej przez Piotra Piekarczyka i Zdzisława Hudzika, dla chętnych przewidziano trasę rowerową, prowadzoną przez Jacka Kawalca i Alinę Słowik.
Z uwagi na niekorzystną aurę trzeba było zrezygnować m.in. z części trasy rowerowej i przeciągania liny. Dopisały grupy młodzieżowe z SP nr 6 (pod opieką Jana Oczkowskiego i nauczycielek), grupa z SP nr 1 „Cepry”, a także grupa dzieci z projektu wolontariatu społecznego UTW. Rozegrano wiele konkursów – indywidualnych i drużynowych, w zabawie uczestniczyło około 80 osób. W zawodach drużynowych, rozgrywanych w 5 konkurencjach wystąpiło 5 zespołów rodzinnych – nagrodę główną i puchar Prezesa UTW zdobyła rodzina Rozalii Sowy z Babic. Drużyny rodzinne rywalizowały m.in. w konkursie na rodzinną piosenkę rajdową, w slalomie, rzutach do celu, konkursie wiedzy o regionie, UTW i PTTK oraz w konkursie udzielania pierwszej pomocy, a najmłodsi mogli popisać się swoimi zdolnościami plastycznymi). Konkurs udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowała OSP z Chrzanowa.

Maj – Jubileuszowy spacer z „Kijankami”

W ramach jubileuszowych wydarzeń promocyjnych UTW zorganizowano przemarsz grupy spacerowiczów z kijkami nordic-walking „Kijanki” po ulicach miasta – od siedziby UTW przy ulicy Focha poprzez Park Miejski, Plac Tysiąclecia i na boisko Państwowego Gimnazjum Nr 1. Tam na gimanstycznych przyrządach wspólna zabawa na świeżym powietrzu. Cel wydarzenia – propagowanie ruchu na świeżym powietrzu, spacerów z kijkami. Wydarzenie zostało zauważone przez lokalny tygodnik „Przełom” i opatrzone stosownym wpisem.

Czerwiec – wrzesień – „Trzeci wiek z jedynką na piątkę”

Grupa słuchaczek UTW – wolontariuszy pod kierunkiem Zofii Góreckiej, członka PTTK – realizowała projekt „Trzeci wiek z jedynką na piątkę”. W ramach tego projektu zorganizowano dla podopiecznych, uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, m. in.: wyjazd na zwiedzanie Krakowa, udział w VIII Rajdzie Rodzinnym, warsztaty rękodzieła w Galerii „Drzewiej” w Porębie-Żegoty oraz warsztaty „Spotkanie z tradycją ludową” na obiekcie sportowym w Olszynach. Oprócz wiedzy i zasad współżycia społecznego starano się również przekazać dzieciom zamiłowanie do aktywności fizycznej oraz turystyki.

Czerwiec – grudzień – „Senior zdrów od stóp do głów”

Kolejny program realizowany w UTW przy pewnym wsparciu ze strony Koła PTTK. W ramach tego programu realizowano m.in. wycieczkę rowerową (Rusek Zofia) na trasie Chrzanów – Żarki – Mętków – Chrzanów (12 lipca), wycieczkę rowerową (Rusek Zofia) na trasie Chrzanów – Puszcza Dulowska – Regulice – Bolęcin – Chrzanów (2 sierpnia), wyjazd do Zakopanego i zakopiańskich term.

Sierpień – wycieczka na Bałkany

Wycieczka zorganizowana poza strukturami PTTK, uczestnicy – grupa słuchaczy UTW (15 osób) w tym członkowie PTTK oraz grupa kontraktowa biura podróży z Bielska-Białej. Trasa: Słowacja – Węgry – Chorwacja – Serbia – Kosowo – Albania – Macedonia – Serbia – Węgry – Słowacja. Zaletą 13-dniowej wycieczki był brak noclegów autokarowych, pomimo około 4 tys km trasy.
Wspaniała podróż po urokliwych miejscach bałkańskiego półwyspu, piękna przyroda, niezapomniane widoki, świetne drogi, bez problemów na granicach, zderzenie z inną kulturą i religiami.

Wrzesień – Kaczyn

Wycieczka zorganizowana poza strukturami PTTK w ramach wakacyjnych warsztatów UTW, w tym około 20 członków PTTK. Tym razem wyjazd na kielecczyznę do Kaczyna.
Atrakcyjny program turystyczny, grzybny las tuż za ogrodzeniem Ośrodka Wypoczynkowego Fundacji „Pomost”. Dla turystów – zamek królewski w Chęcinach, jaskinia Raj,  bazylika pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) w Górach Świętokrzyskich, Kielce, ruiny pałacu – zamku Ossolińskich „Krzyżtopór” w Ujeździe, fabryka porcelany z muzeum w Ćmielowie, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (zegary słoneczne i nie tylko).

Wrzesień – Łódź

Wyjazd turystyczny do Łodzi. Chyba wszyscy uczestnicy wycieczki (40 osób) organizowanej przez Koło PTTK przy UTW w Chrzanowie byli zadowoleni odkrywając Łódź. To była świetna wizyta poznawcza, ze wspaniałą łódzką przewodniczką. Mogliśmy naprawdę zobaczyć i poznać miasto z jego zabytkami i dniem dzisiejszym. A do tego wspaniałe widowisko – festiwal światła. I właściwie wszyscy zadowoleni z niewielkiego hoteliku „Relax” przy ul Piotrkowskiej.
Wszyscy się odgrażają – za rok też jedziemy – ponownie festiwal światła i dalszy ciąg zwiedzania miasta .. z tą samą przewodniczką.

Październik – Zakończenie sezonu turystycznego

W tym roku wizyta w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej z Sanktuarium MB Szkaplerznej i relikwiami św. Rafała Kalinowskiego. Nowy wystrój Domu Pielgrzyma i muzeum Karmelitańskiego wzbudził uznanie. Wszyscy pod urokiem miejsca, a miejscowa Droga Krzyżowa w nowym wystroju budziła zainteresowanie – co prawda uczucia estetyczne były mieszane, ale wszystko wynagrodziła przyroda. Spacer po dróżkach tonących w żółtych bukowych liściach, przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie i wciąż opadających liściach to było niesamowite przeżycie. Ale muzeum misyjne zamknięte – trwają przenosiny do nowego miejsca i w nowym wystroju.
Na zakończenie spotkanie w gościnnych progach „Galerii Drzewiej” w Porębie-Żegoty. Zawody ograniczyliśmy do rzutu podkową do celu) oraz konkursu na okolicznościową piosenkę lub przyśpiewkę.
W imprezie wzięło udział ponad 50 osób, w tym około 30 członków PTTK.

CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE I CIEKAWIEJ – ZAPISZ SIĘ DO UTW!
NAJBLIŻSZE ZAPISY – JUŻ W CZERWCU I WRZEŚNIU!
(we wrześniu – jeśli będą miejsca! W tym roku znowu nadkomplet!)