Regulamin Odznaki Turysta Ziemi Chrzanowskiej

§ 1

Odznakę „Turysta Ziemi Chrzanowskiej” ustanawia Zarząd Oddziału PTTK w Chrzanowie.

§ 2

Celem odznaki jest popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o Ziemi Chrzanowskiej, jej historii, zabytkach kultury, pomnikach przyrody, miejscach martyrologii i osiągnięciach gospodarczych.

§ 3

Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 8-miu lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w niniejszą książeczkę zawierającą wykaz miejsc, których zwiedzanie jest wymagane do zdobycia „T.Z.CH.”

§ 4

Odznaka posiada trzy stopnie – brązowy, srebrny i złoty, które zdobywać należy kolejno, począwszy od brązowej poprzez srebrną do złotej.

§ 5

Kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc jest dowolna, a termin zdobywania odznak nieograniczony.

§ 6

Podstawą do zdobycia odznak jest książeczka z potwierdzeniem pobytu w wymaganych miejscach. Potwierdzamy na karcie uczestnika przez uzyskanie pieczątki, wpisanie daty, opis trasy, obiektu.

I BRĄZOWA co najmniej 3 dni wycieczek i 15 obiektów ze spisu dołączonego.
II SREBRNA co najmniej 3 dni wycieczek i 20 obiektów ze spisu dołączonego.
III ZŁOTA co najmniej 3 dni wycieczek i 25 obiektów ze spisu dołączonego.

§ 7

Książeczkę weryfikuje i odznaki przyznaje Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK w Chrzanowie, który jednocześnie prowadzi rejestr zdobywanych odznak.

§ 8

Książeczki i odznaki zakupić można w biurze Oddziału PTTK w Chrzanowie.

§ 9

Regionalną Odznakę „Turysta Ziemi Chrzanowskiej” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

§ 10

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2008 r.

§ 11

Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu Odznaki „Turysta Ziemi Chrzanowskiej” posiada Z.O. PTTK w Chrzanowie w porozumieniu z Referatem Weryfikacyjnym.

OBIEKTY DO ZWIEDZANIA

OBIEKTY NA STOPIEŃ BRĄZOWY

 1. Chrzanów – Lamus Dworski – Muzeum Ziemi Chrzanowskiej
 2. Chrzanów – Fablok – lokomotywa
 3. Płaza – zespół pałacowo-parkowy (ob. Dom Pomocy Społecznej)
 4. Zagórze-Żelatowa – masywy Żelazowej (397 m n.p.m.)
 5. Żarki – młyn wodny z 1880 r.
 6. Wygięzłów – skansen – Nadwiślański Park Etnograficzny
 7. Alwernia – Ośrodek Rekreacyjny „Skowronek”
 8. Okleśna – prom nad Wisłą
 9. Rezerwat przyrody – Dolina Potoku Rudno
 10. Grojec – punkt widokowy
 11. Trzebinia – dwór Zieleniewskich
 12. Karniowice – kurhan z 1998 r.
 13. Bolęcin – skałka triasowa
 14. Tenczynek i Brama Zwierzyniecka
 15. Czerna – klasztor oo. Karmelitów Bosych

OBIEKTY NA STOPIEŃ SREBRNY

 1. Chrzanów – Dom Urbańczyka
 2. Kościelec – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z 1845 r.
 3. Groble – Pomnik Partyzantów na miejscu leśnego bunkra
 4. Płaza – Wapiennik, piec kręgowy typu „Hoffman”
 5. Libiąż – Ośrodek Rekreacyjny „Szyjki”
 6. Wygiełzów – zamek Lipowiec
 7. Jankowice lub Olszyny – ośrodki wikliniarskie
 8. Alwernia – zabytkowy kościół i klasztor oo. Bernardynów
 9. Alwernia – Muzeum Pożarnictwa
 10. Kwaczała – platforma widokowa, Kamionka
 11. Brodła – Skałki Gaudynowskie – grupa skał jurajskich, pomnik przyrody
 12. Alwernia – pałac Szembeków w Porębie-Żegoty
 13. Nieporaz – kopuły Parku Turystyki i Rozrywki RMF
 14. Psary – rezerwat przyrody „Ostra Góra”
 15. Trzebinia – zalew Chechło „Tama”
 16. Młoszowa – zespół pałacowo-parkowy
 17. Krzeszowice – Dolina Eliaszówki – leśny rezerwat przyrody ze źródłem św. Eliasza
 18. Krzeszowice – kościół parafialny p.w. św. Marcina
 19. Krzeszowice – zespół pałacowo-parkowy
 20. Rudno – zamek „Tenczyn”

OBIEKTY NA STOPIEŃ ZŁOTY

 1. Chrzanów – kościół p.w. św. Mikołaja
 2. Chrzanów – cmentarz parafialny, kaplica Loewenfeldów
 3. Płaza – kościół Podwyższenia Krzyża z 1576 r.
 4. Pogorzyce – kamieniołom wapienny warstw gogolińskich (trias środkowy)
 5. Libiąż – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z 1735 r.
 6. Nowa Góra – wieś, dawne miasto, prawa miejskie uzyskała w 1450 r.
 7. Gromiec – wieś w dolinie Wisły
 8. Bobrek – zespól pałacowo-parkowy
 9. Babice – kościół p.w. Wszystkich Świętych
 10. Zagórze – rezerwat „Góra Bukowica”
 11. Mętków – kościół modrzewiowy p.w. MB Częstochowskiej z XVIII w.
 12. Płaza-Simota – przysiółek sołectwa Płaza
 13. Alwernia – Rynek i wielowiekowe dęby
 14. Regulice – kościół p.w. św. Wawrzyńca
 15. Grzmiączka – krzyż milenijny
 16. Mirów (gm. Alwernia) – ruiny spichlerza z 1 poł. XIX w.
 17. Poręba-Żegoty – kościół p.w. św. Marcina i Małgorzaty
 18. Trzebinia – sanktuarium MB Fatimskiej, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19. Trzebinia – kąpielisko „Balaton”
 20. Czyżówka – zalew „Kozi Bród”
 21. Płoki – sanktuarium maryjne, kościół p.w. Narodzenia NMP
 22. Lgota – wieś w pow. chrzanowskim, w gm. Trzebinia
 23. Dulowa – Puszcza Dulowska, kompleks Jurajskiego Parku Krajobrazowego
 24. Bolęcin – kąpielisko „Gliniak”
 25. Rybna – rezerwat „Kajasówka”