Władze oddziału

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK W CHRZANOWIE (Kościelisko 10.03.2019)

  Władze Oddziału od 1951 roku

Do władz Oddziału wchodziło przez dziesiątki lat wielu turystów wybieranych zgodnie ze Statutem PTTK. Funkcje prezesa Oddziału pełnili: Ludwik Łogiewa (1951 – 1952), Adam Cieślikowski(1952 – 1955), Aleksander Szolce (1955 – 1966), Józef Smolec (1966 – 1972), Andrzej Orlik – Grzesik (1972 – 1974), Władysław Molendowicz (1974 – 1975), Czesław Leśniak (1975 – 1976), Michał Liszka (1976 – 1977), Władysław Molendowicz (1977 – 1981), Bronisław Piwczyk (1981 – 1992), Stanisław Czerwik (1992 – 1995), Kazimierz Pudo (1995 – nadal).

Przewodniczącymi Oddziałowej Komisji Rewizyjnej byli: Edmund Szarota, Adam Cieślikowski, Mikołaj Biłyk, Stefan Ptak, Andrzej Orlik – Grzesik, Stanisław Guzik, Marian Oczkowski, Maria Błahuta, Jan Heller, Andrzej Górecki, Stefan Wyzina, Maria Ciepielowska, Krystyna Matuszewska, Franciszek Woźniak, Alicja Woźniak, Bogumiła Janusz.