Członkostwo


Jak zostać członkiem PTTK

Aby zostać członkiem PTTK należy wypełnić deklarację członkowską, dostarczyć 2 zdjęcia oraz opłacić wpisowe i składkę roczną.

Deklaracja członkowska do wydrukowania

Opłaty:

Wpisowe:

  • 20 zł. dla osób opłacających składkę normalną,
  • 10 zł. dla osób opłacających składkę ulgową,
  • 8 zł. dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

Składka członkowska za 2020 rok:

65 zł. dla osób opłacających składkę normalną,

40 zł. dla osób opłacających składkę ulgową,

30 zł. dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową,

20 zł. dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową, zapisanych do PTTK od 1 września 2020 r.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

1)rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4) bezrobotni,

5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:

1)opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.