Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

 

W dniu 28 listopada 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła, na którym został wybrany nowy zarząd Koła w następującym składzie:

  • Robert Czak – przewodniczący zarządu
  • Waldemar Piekarczyk – wiceprzewodniczący zarządu
  • Kazimierz Pudo – sekretarz zarządu
L.p. Zdjęcie Imię i Nazwisko Kontakt Uprawnienia
1 Henryk Banach
Tel: 503526943
e-mail: hbanach@interia.pl
– pilot wycieczek
2 Adam Biel Tel: 666093016 – przewodnik górski beskidzki
– przewodnik terenowy
– pilot wycieczek
– instruktor przewodnictwa
– instruktor krajoznawstwa
3 Robert Czak Tel: 603687444
e-mail: robert.czak@op.pl
GG: 7507108
– przewodnik górski beskidzki
– pilot wycieczek
– instruktor przewodnictwa
– instruktor Ochrony Przyrody
– kierownik wycieczek
– kierownik placówek wypoczynku
– wychowawca placówek wypoczynku
4 Jerzy Gołębiowski Tel: 661683831 – przewodnik górski beskidzki
– pilot wycieczek
5 Grzegorz Gorczyca Tel: 501568948 – przewodnik beskidzki kl. III na wszystkie obszary Beskidów (nr leg. PGB/8/13)
– pilot wycieczek (nr leg. PW/77/13)
– członek Klubu Wysokogórskiego Kraków i instruktor wspinaczki
– trener personalny i trener specjalności kulturystyka
– instruktor survivalu
– ratownik medyczny
6 Andrzej Górecki Tel: 605421182 – przewodnik górski beskidzki
– pilot wycieczek
7 Urszula Kupcza Tel: 692234009 – przewodnik górski beskidzki
– pilot wycieczek
– kierownik placówek wypoczynku
– wychowawca placówek wypoczynku
8   Zbigniew Milasz   – pilot wycieczek
9 Agnieszka Oczkowska   – pilot wycieczek
10 Jan Oczkowski Tel: 516123898 – przewodnik górski beskidzki
– pilot wycieczek
11 Wacław Oczkowski Tel: 668119654 – przewodnik górski beskidzki
– przewodnik terenowy
– pilot wycieczek
– instruktor przewodnictwa
– instruktor krajoznawstwa
12 Małgorzata Opitek Tel: 696295997
– przewodnik górski beskidzki
13 Waldemar Piekarczyk Tel: 668672827 – przewodnik górski beskidzki
14 Kazimierz Pudo Tel: 698050844 – przewodnik górski beskidzki
– przewodnik miejski – Kraków
– pilot wycieczek
– instruktor przewodnictwa
– kierownik placówek wypoczynku
– wychowawca placówek wypoczynku
15 Zdzisław Śliwa Tel: 606555251
– przewodnik górski beskidzki
– pilot wycieczek
16   Jan Tomczyk Tel: 608463411 – przewodnik górski tatrzański
– pilot wycieczek
– instruktor PZN